Akademik Infrastruktur Asrama Kafeteria/Gerai/Koperasi
Sila pilih kategori yang sesuai untuk maklumbalas anda
Pengangkutan White Crane Lodge Dewan Rafflesia Bengkel/Makmal/Bilik Kuliah/Dewan Kuliah
  Keselamatan Lain-lain

Apakah maklumbalas anda berkenaan aspek ?
(sila nyatakan kategori lain jika lebih dari satu)

Pada pendapat anda, apakah tindakan yang patut kami ambil?


Tarikh:
Masa:
Nama*:
No. Pelajar/Staf:
Alamat:
Telefon*:
Emel*: