Senarai Bahan Rujukan

Berikut merupakan senarai bahan rujukan yang ada pada Biro Bank Data Unit Penyelidikan & Inovasi, bertempat di Jabatan Perdagangan 2, Politeknik Kota Kinabalu.

 

BIL TAJUK BAHAN RUJUKAN SUMBER TAHUN DIKELUARKAN KUANTITI YANG TERSEDIA
1  Buku Garis Panduan Penyelidikan Politeknik JPP - 3 UNIT
2  A Guide To Academic Writing JPP - 3 UNIT
 3  Journal of Technical & Vocational Education and Training PTSB 2010 2 UNIT
4  Technical & Colloquium PTSB 2011  PTSB 2011 1 UNIT
5  Journal of Technical & Vocational Education and Training PTSB 2011 4 UNIT
6  Buletin Unit Penyelidikan dan Inovasi ZON UTARA 2011 3 UNIT
7  Diges Serapi PKS 2012 1 UNIT
8  Kolokium Pendidikan dan Teknikal PTSB 2012 PTSB 2012 3 UNIT
9  Diges Ilmiah PUO 2012 2 UNIT
10  Buletin Penyelidikan dan Inovasi POLIMAS 2012 1 UNIT
11  Digest Penyelidikan PSMZA 2012 1 UNIT
12  Digest PTSS  PTSS 2012 1 UNIT
13  Penyelidikan Pendidikan & Penulisan Ilmiah KOLEJ KOMUNITI JASIN 2012 1 UNIT
14  PSP’s Research Digest PSP 2012 1 UNIT
15  Diges Ilmiah PUO 2013 1 UNIT
16  Research Bulletin (Engineering & Built Environment)  UKM  2013 1 UNIT
17  Penjana 2/2013  UNITEN 2013 1 UNIT
18  FENG Research Bulletin   UNIMAS 2013 1 UNIT
19  Digest PTSS PTSS 2013 1 UNIT
20  Digest Politeknik Malaysia JPP 2013 1 UNIT
21  Digest Politeknik Hulu Terengganu  PHT 2014 1 UNIT
22  Digest Ilmiah  PUO 2014 1 UNIT

Pegawai yang berminat boleh berhubung terus dengan Pn. Azilina Chong (Ketua Biro Bank Data) di talian 611 (sambungan) untuk tujuan peminjaman.